Doel van D-Nature

Ons doel is het creëren van eerlijke en duurzame toegevoegde waarde, welke voordelen geeft aan de huidige en toekomstige generaties.

 

Denatureren is Simpel. Wat moeilijk is, is het simpel Denatureren.

 

D-Nature

De oplossing voor recyclen van asbestcement. 

Gigantische asbestberg groeit – ook in Twente – maar niemand durft zich te branden aan een oplossing | Hetschoneoosten | tubantia.nl

203 gemeenten hebben data aangeleverd voor de landelijke Asbestdakenkaart. Binnen deze 203 gemeenten ligt in totaal nog bijna 58.000.000 m2 (870.000 Ton ) aan asbestdaken. De andere 152 gemeenten moeten hun data over het aantal asbestdaken en m2 asbest nog aan te leveren.  Dit zou kunnen betekenen dat er gemiddeld 4.300 ton per gemeente vrij komt. Totaal zou er dan in Nederland ca 1.526.500 ton aan asbestdaken nog voor handen zijn. Al deze tonnen zullen in de toekomst naar onze 18 vergunde stortlocaties in Nederland gaan. Dit noemt men Circulair.

8 miljoen ton asbestcement wat in Nederland verwerkt is en vele slachtoffers heeft gemaakt, zal ooit vernietigd moeten worden. 

Op dit moment is storten de enige oplossing voor het asbesthoudende afval. D-nature heeft aan een betere gepatenteerde oplossing dan storten, maar stop met dit proces vanwege politieke communicatie. Dit is een oplossing die duurzaam, beter voor het milieu en de mens is, maar vooral wij ruimen onze rommel op voor de  generaties na ons. Dit zou niet in geld uitgedrukt moeten worden. Wij hadden jarenlang de voordelen en onze kinderen mogen de nadelen hebben.

Cijfers over asbest en gezondheid – Instituut Asbestslachtoffers ( bron)

De verschillende hoeveelheden asbestcement, staal met asbest, zand met asbest en andere vervuiling met asbest zouden bij de LMA, LAVS en natuurlijk ook de VA bijgehouden moeten worden. Wij zijn benieuwd naar de hoeveelheden die deze partijen tot nu toe hebben geregistreerd.

Recycling is hip maar elke afvalzak met asbest belandt gewoon op de stort

Dit zal nu en in de toekomst zo blijven.

https://afvalonline.nl/bericht?id=29990

Ik begrijp niet meer het nut van een stortverbod, als dit toch niet de circulaire economie moet beschermen.

ontwerpbesluit-tot-wijziging-van-het-bssa-het-asbestverwijderingsbesluit-2005-en-het-bouwbesluit-2012202034833-1 (2)

lap3_sp37_asbest_19_07_2019

Gigantische asbestberg groeit – ook in Twente – maar niemand durft zich te branden aan een oplossing | Hetschoneoosten | tubantia.nl

Thermal Recycling: Diverting asbestos away from landfill

 

 

Onze methode heet: denatureren. Of anders gezegd: tot op hoge temperatuur verhitten waardoor de vorm van asbest zó verandert dat alle risico’s verdwijnen. Denatureren is door diverse partijen wetenschappelijk onderzocht – en zeer betrouwbaar bevonden.
Meer weten? Klik hier

 

Wij zijn van mening: met asbest neem je geen enkel risico. Van het verpakken tot het transporteren, het uitladen tot het verwerken in onze installatie: het hele proces wordt tot in detail gecontroleerd. Wij werken alleen met sterke schakels – voor de beste veiligheid in de hele keten.

Een oplossing niet alleen voor nu, maar ook voor later. Dat is waar D-nature aan werkt. We halen asbest uit de samenleving – en maken van het resterende cement een secundaire grondstof voor de cementindustrie. Nederland als duurzaam voorbeeld voor de landen om ons heen.