Een mineraal met vezelstructuur

Het woord asbest komt van het Griekse ‘asbestos’, dat betekent: onuitblusbaar. Het is een verzamelnaam voor een aantal mineralen met een structuur van fijne vezels, die gewoon in de natuur voorkomen. Asbest heeft lang bekend gestaan om een aantal goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, brandwerend en isolerend. Bovendien was het goedkoop.

In Nederland zijn veel toegepaste soorten: wit asbest (chrysotiel), blauw asbest (crocidoliet) en bruin asbest (amosiet).

Veel gebruikt – tot 1994

In het verleden zijn asbesthoudende materialen veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen. Asbest werd met of zonder een bindmiddel – bijvoorbeeld cement – verwerkt tot allerlei producten zoals dakbedekking van golfplaten en leistenen. Maar ook in leidingen. Later werd algemeen bekend dat asbest door de vezelstructuur grote risico’s voor de gezondheid met zich mee kan brengen. Sinds 1994 is het toepassen van asbest in Nederland verboden.

Risico

Ook al wordt asbest nu niet meer gebruikt voor nieuwbouw, er zijn nog veel bestaande woningen en gebouwen met asbesthoudende materialen. Bij een verbouwing of het afbreken kan er asbest vrijkomen. Maar ook als je niet verbouwt nemen de risico’s toe: in de loop der tijd vergaat het bindmiddel, waardoor er steeds meer asbest vrij kan komen.

Tot een oppervlakte van 35m2 is het toegestaan asbestcement zelf te verwijderen. Boven dit oppervlakte is het inschakelen van een gespecialiseerd bedrijf verplicht. Zij verpakken het afval op een veilige manier en brengen het naar een speciale stortplaats. In Nederland bevinden zich 23 van deze stortplaatsen.

Storten als tijdelijke oplossing

Op dit moment kent Nederland geen andere oplossing voor asbestcement dan storten. De oplossing lijkt geschikt, in ieder geval voor de korte termijn. Maar dat is het niet: het asbest blijft voor altijd gevaarlijk, zélfs onder de grond. Het vormt zo een grote last voor generaties na ons. Bovendien wordt het waardevolle cement tegelijkertijd met het asbest weggegooid.

Asbestcement bestaat uit circa 5% asbest, de overige 95% is cement. Het is zonde om deze stof niet opnieuw nuttig in te zetten – als secundaire grondstof voor de cementindustrie. Dankzij de methode van D-nature komt deze oplossing nu binnen handbereik.

De permanente oplossing: verhitten

De gepatenteerde installatie die D-nature realiseert, verhit asbesthoudend cement in een gesloten systeem. Het materiaal wordt via een goed beveiligde sluis in een oven geplaatst waarna het tot hoge temperaturen wordt verhit. Net zolang tot al het asbestcement door en door is verhit en alle asbest is gedenaturaliseerd. De structuur van asbest is voor altijd veranderd in een veilige vorm.