Sinds 1994 mag asbest niet meer worden toegepast in de bouw. In de jaren daarvoor is namelijk ontdekt dat de structuur van de natuurlijke stof asbest gezondheidrisico’s geeft. De fijne vezels kunnen bij inademing ziektes veroorzaken. Vanaf die tijd wordt asbest extra voorzichtig behandeld. Gespecialiseerde en gecertificeerde bedrijven zorgen voor de sanering, het inzamelen en verpakken van asbesthoudend bouwmateriaal, zoals asbestcementgolfplaten en asbestcementen leidingen.

Maar wat gebeurt er na het verpakken en inzamelen van het afval?

Klik op de afbeelding