Sinds 1994 mag asbest niet meer worden toegepast in de bouw. In de jaren daarvoor is namelijk ontdekt dat de structuur van de natuurlijke stof asbest gezondheidrisico’s geeft. De fijne vezels kunnen bij inademing ziektes veroorzaken. Vanaf die tijd wordt asbest extra voorzichtig behandeld. Gespecialiseerde en gecertificeerde bedrijven zorgen voor de sanering, het inzamelen en verpakken van asbesthoudend bouwmateriaal, zoals asbestcementgolfplaten en asbestcementen leidingen.

Maar wat gebeurt er na het verpakken en inzamelen van het afval?

Momenteel kan asbest alleen nog maar naar de stort. Deze bergen met asbestcement, asbest met staal, asbest met puin, asbest met andere vervuilingen en materialen wat niet op deze stort horen ( omdat het storten van asbest goedkoper is en in een BigBag is het niet te zien ) zullen bewaard worden voor onze kinderen.

Nu, 2021, geven ze ook al aan om het op de vervuilde locatie te laten liggen. De natuur ruimt zich zelf op. Ooit zullen de asbestbergen vanzelf verdwijnen. Lees de artikelen op Recycling films asbest – D-nature (dnature.nl)

Klik op de afbeelding