Het bedrijf D-nature is een jong bedrijf dat zich volledig richt op de ontwikkeling van een oplossing voor asbestcementproducten. De installatie die D-nature voor ogen heeft, zou wereldwijd de eerste circulaire permanente oplossing zijn voor asbestcement – afval.

Momenteel gaat alle aandacht uit naar het ontwerp en de voorbereidingen voor  de realisatie van de installatie.  D-nature hecht hierbij veel waarde aan persoonlijk contact met de omgeving, met overheden, de wetenschap en met overige belangstellenden.

Het proces kent meerdere patenten, welke in eigendom zijn van D-Nature: 1 277 527, 2 990 130 en 14 182 997.