Dit zijn cijfers t/m het asbestverbod van 1992.

Sector Productie Import Export Balans %
Asbestcementwaren 3.458.250 4.220.453 690.182 6.988.521 89,6%
Asbestpapier voor pakkingen 75.413 11.223 48.836 37.800 0,5%
Asbestpapier voor vloerbedekking 233.355 4.844 66.298 171.901 2,2%
Bitumen (pasta’s) 145.050 145.050 1,9%
Diafragma elektrolyse 1.165 1.165 0,0%
Isolatiewerken 13.714 32.437 3.574 42.577 0,5%
Rem- en frictiemateriaal 14.769 49.923 20.606 44.086 0,6%
Spuitasbest 9.500 9.500 0,1%
Verf, lijmen en kit 90.700 90.700 1,2%
Wand- en vloertegels, incl. houtgraniet 135.520 1.038 6.684 129.874 1,7%
Overige 179.185 44.502 12.474 211.213 2,7%
Niet gespecificeerd (1971-1976) 30.998 105.348 -74.350 -0,1%
Totaal 4.356.622 4.395.418 952.002 7.800.038 100%

Euralcode 17.06.05*: Asbesthoudende bouwmaterialen