Denatureren

Denatureren is de naam van het gepatenteerde proces waarbij de naaldstructuur van asbest rekristalliseert: het verandert in een  veilige structuur. Dit gebeurt bij heel hoge temperaturen. De structuur van asbest is voor altijd veranderd in een veilige vorm.

Het ontwerp voor het gebouw van D-nature bestaat uit een langgerekte hal.  De lengte is nodig omdat het proces van denatureren uit verschillende stappen bestaat en deze stappen worden achter elkaar in één lange afgesloten ruimte doorlopen.

De ruimte waarin asbest wordt binnengebracht, is met sluizen afgesloten van de buitenwereld. Het asbest wordt uitgeladen en via intern logistiek systeem op een rail plateau gezet.

Dit plateau rijdt vervolgens het begin van de installatie – een lange oven –  in. In het begin van de langgerekte oven verbrandt de verpakking: het materiaal van de bigbags. Vervolgens verdampt het vocht dat vaak nog in de asbestcement aanwezig is. Hoe verder het plateau de oven in rijdt, hoe hoger de temperatuur. Uiteindelijk bereikt het materiaal een dermate hoge temperatuur dat het asbest amorf wordt: de naaldstructuur verdwijnt.  Om zeker te zijn dat alle asbest tot in de kern wordt verhit, verblijft het asbestcement langere tijd in deze fase van de oven. Daarnaast vindt interne proces controle plaats door het nemen van testsamples die in ons laboratorium worden getest op volledige denaturatie.

Daarna is het tijd om af te koelen, het plateau rolt verder naar de uitgang van de oven. De restwarmte die nog in het materiaal zit, wordt afgezogen en hergebruikt bij het begin van de oven.  Dankzij deze duurzame methode wordt de inzet van extra energie, aan het begin van het proces, overbodig.

Als het restproduct van het denatureren grotendeels is afgekoeld, verlaat het de installatie. De reststof wordt vermalen tot een stof die heel fijn korrelig is: granulaat. Vergis je niet, deze reststof is geen afval. Het kan worden hergebruikt in de cementindustrie en mag dus met recht een veilige en 100% herbruikbare secundaire grondstof worden genoemd, wat uitstekend past binnen de concepten van de Circulaire Economie.