Onderzoek naar verschillende berekeningen op het internet. Meerdere onderzoeken hebben aangegeven hoeveel er nog op de daken en huizen zitten. Ook zijn er cijfers bekend hoeveel asbest er gestort is. Deze cijfers zijn bij het LMA, LAVS en VA bekend. Alleen kunnen zij nog niet aangeven welk asbest product er nu precies gestort is. BV Staal met asbest, asbestcementplaten, Remschijven of puin met asbest.

Gewichten en maten van de asbestcement platen en materialen.

  • Gemiddeld weegt een asbestgolfplaat van 1 m2 ongeveer 12 kilogram.
  • Het gewicht is zo’n 15 kg per vierkante meter.
  • – asbesthoudend materiaal (golfplaten, Eterniet, buizen, gevelplaten,vinylvloertegels, onderlaag,vloerbekleding,bloembakken,onderdakplaten,schoolborden = 600kg/m3 ( Tabel OVAM )
  •  De lengte kan ruim 3 meter zijn bij een breedte van 1 meter en een dikte van 6 mm. De golfhoogte varieert van 36 tot 57 mm. Het gewicht is zo’n 15 kg per vierkante meter.
  • METALEN EN LEGERINGEN G/CM³ KG/M³
    Asbest 0,58 580

 

——————————————————————————————-

Rapporteur                 : Rijkswaterstaat

Opdrachtgever           : Directie Leefomgeving door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Datum                         : mei 2020

Monitoring verwijdering asbestdaken

In deze rapportage wordt verslag gedaan van de monitoring van verwijderde asbestdaken tot en met de eerste kwartaal van 2020. Tevens zijn de resultaten van de monitoring vanaf 2014 tot en met 2019 toegevoegd om het verloop van de verwijdering te kunnen waarnemen.

Gegevensbron

De monitoring is gebaseerd op de informatie die verkregen is uit het startmeldingenbestand van ISZW waaruit de hoeveelheden verwijderde asbestdaken (m2) is overgenomen. De totale hoeveelheid verwijderde asbestdaken is vermenigvuldigd met de factor 1,1 aangezien asbestgolfplaten op een dak elkaar deels overlappen.

Resultaat monitoring verwijdering asbestdaken.

In onderstaand tabel zijn de resultaten van de monitoring per kwartaal weergegeven

Asbestdaken 1e kwartaal *106 m2 2e kwartaal *106 m 2 3e kwartaal *106 m2 4e kwartaal *106 m2 Totaal
*10
6 m2 / ton
Verwijderd 2014 1,5 1,6 1,7 1,1 5,9 / 88.500
Verwijderd 2015 1,2 2,1 1,9 1,7 6,9 / 103.500
Verwijderd 2016 1,8 2,7 2,9 2,5 9,9 / 148.500
Verwijderd 2017 2,2 2,8 2,9 2,9 10,8 / 162.00
Verwijderd 2018 2,5 3,7 3,4 3,2 12,8 / 192.000
Verwijderd 2019 2,2 3,2 2,7 1,7 9,8 / 147.000
Verwijderd 2020 1,5 1,5
Totaal verwijderd 57,6

 

 

Gewicht (https://bouwproducten.hardeman.nl/downloads/Neptunus_Nederland.pdf  Vezelcement golfplaten)
Lengte (mm) 1.220 1.250 1.525 1.585 1.830 2.135 2.440 2.750 3.050
Gewicht (kg) 19,54 20,06 24,48 25,40 29,40 34,24 39,18 44,05 48,94

 

 

 

 

 

 

  • 14-12-2018

Geachte heer Reef,

We kunnen geen onderscheid maken tussen de verschillende types asbest.

De rapportage die de basis vormt voor de gegevens die we u zullen aanreiken, maakt geen onderscheid tussen de verschillende soorten asbest.

Het is dan ook niet mogelijk om aan te geven welke stortplaatsen eventueel (ook) asbestvrije platen storten.

De rapportage kunnen we tot en met 2017 aanreiken.

De gegevens van 2018 zijn eind 2019 beschikbaar.

Mocht u nog andere vragen of opmerkingen hebben, hoor ik het graag van u.

Met vriendelijke groet,

 Adviseur Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

………………………………………………………………

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

 

afvalcategorie

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

asbesthoudend afval, .. (niet gevaarlijk) 108.289 195.676 248.948 198.183 227.247 378.212 280.743 63.007
asbesthoudend afval, gevaarlijk afval 71.189 122.209 94.623 9.571 6.364 36.064 19.226 15.862 70.391 89.004 107.126 156.201 162.862 221.490 291.843 292.770 194.447 234.317 316.268
asbesthoudend bsa 40.275
asbesthoudende grond 2.487
saneringspuin met asbest 22.155
Totaal asbesthoudende producten gestort 71.189 122.209 94.623 117.860 202.040 285.012 282.326 243.109 448.603 369.746 170.133 156.201 162.862 221.490 291.843 292.770 194.447 234.317 316.268
Gemiddeld per jaar 225.108
Uitsplitsing in Euralcodes, periode 2005-2012
euralcode Omschrijving naam

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

160111 remblokken die asbest bevatten asbesthoudend afval, gevaarlijk afval 10 0 3 6 0 1 2
160212 afgedankte apparatuur die vrije asbestvezels bevat asbesthoudend afval, gevaarlijk afval 1 10
170601 asbesthoudend isolatiemateriaal asbesthoudend afval, gevaarlijk afval 1.180 31 91 50 26 225 125 198 33 38 34 36 20 27 398
170605 asbesthoudend bouwmateriaal asbesthoudend afval, gevaarlijk afval 154.985 162.831 221.347 275.911 286.366 192.215 232.918 311.209 265.520 295.906 308.047 348.028 299.487 381.751 293.482
060701 asbesthoudend afval van elektrolyse asbesthoudend afval, gevaarlijk afval 25 121 176 3
Divers 42 15.760 6.198 1.998 1.273 4.861 7.252 3.897 4.601 6.255 13.198 7.335 2.627
Totaal 156.201 162.862 221.490 291.843 292.770 194.447 234.317 316.268 272.805 299.841 312.684 354.322 312.705 389.113 296.508