Onderzoek naar verschillende berekeningen op het internet. Meerdere onderzoeken hebben aangegeven hoeveel er nog op de daken en huizen zitten. Ook zijn er cijfers bekend hoeveel asbest er gestort is. Deze cijfers zijn bij het LMA, LAVS en VA bekend. Alleen kunnen zij nog niet aangeven welk asbest product er nu precies gestort is. BV Staal met asbest, asbestcementplaten, Remschijven of puin met asbest.

Gewichten en maten van de asbestcement platen en materialen.

  • Gemiddeld weegt een asbestgolfplaat van 1 m2 ongeveer 12 kilogram.
  • Het gewicht is zo’n 15 kg per vierkante meter.
  • – asbesthoudend materiaal (golfplaten, Eterniet, buizen, gevelplaten,vinylvloertegels, onderlaag,vloerbekleding,bloembakken,onderdakplaten,schoolborden = 600kg/m3 ( Tabel OVAM )
  •  De lengte kan ruim 3 meter zijn bij een breedte van 1 meter en een dikte van 6 mm. De golfhoogte varieert van 36 tot 57 mm. Het gewicht is zo’n 15 kg per vierkante meter.
  • METALEN EN LEGERINGEN G/CM³ KG/M³
    Asbest 0,58 580

 

——————————————————————————————-

Rapporteur                 : Rijkswaterstaat

Opdrachtgever           : Directie Leefomgeving door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Datum                         : mei 2020

Monitoring verwijdering asbestdaken

In deze rapportage wordt verslag gedaan van de monitoring van verwijderde asbestdaken tot en met de eerste kwartaal van 2020. Tevens zijn de resultaten van de monitoring vanaf 2014 tot en met 2019 toegevoegd om het verloop van de verwijdering te kunnen waarnemen.

Gegevensbron

De monitoring is gebaseerd op de informatie die verkregen is uit het startmeldingenbestand van ISZW waaruit de hoeveelheden verwijderde asbestdaken (m2) is overgenomen. De totale hoeveelheid verwijderde asbestdaken is vermenigvuldigd met de factor 1,1 aangezien asbestgolfplaten op een dak elkaar deels overlappen.

Resultaat monitoring verwijdering asbestdaken.

In onderstaand tabel zijn de resultaten van de monitoring per kwartaal weergegeven

Asbestdaken 1e kwartaal *106 m2 2e kwartaal *106 m 2 3e kwartaal *106 m2 4e kwartaal *106 m2 Totaal
*10
6 m2 / ton
Verwijderd 2014 1,5 1,6 1,7 1,1 5,9 / 88.500
Verwijderd 2015 1,2 2,1 1,9 1,7 6,9 / 103.500
Verwijderd 2016 1,8 2,7 2,9 2,5 9,9 / 148.500
Verwijderd 2017 2,2 2,8 2,9 2,9 10,8 / 162.00
Verwijderd 2018 2,5 3,7 3,4 3,2 12,8 / 192.000
Verwijderd 2019 2,2 3,2 2,7 1,7 9,8 / 147.000
Verwijderd 2020 1,5 1,5
Totaal verwijderd 57,6

 

 

Gewicht (https://bouwproducten.hardeman.nl/downloads/Neptunus_Nederland.pdf  Vezelcement golfplaten)
Lengte (mm) 1.220 1.250 1.525 1.585 1.830 2.135 2.440 2.750 3.050
Gewicht (kg) 19,54 20,06 24,48 25,40 29,40 34,24 39,18 44,05 48,94

 

 

 

 

 

 

  • 14-12-2018

Geachte heer Reef,

We kunnen geen onderscheid maken tussen de verschillende types asbest.

De rapportage die de basis vormt voor de gegevens die we u zullen aanreiken, maakt geen onderscheid tussen de verschillende soorten asbest.

Het is dan ook niet mogelijk om aan te geven welke stortplaatsen eventueel (ook) asbestvrije platen storten.

De rapportage kunnen we tot en met 2017 aanreiken.

De gegevens van 2018 zijn eind 2019 beschikbaar.

Mocht u nog andere vragen of opmerkingen hebben, hoor ik het graag van u.

Met vriendelijke groet,

 Adviseur Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

………………………………………………………………

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving